March 23, 2011

Utspring




Jeg elsker utspringet i min vinduskarm.
Det viser seg at det ikke bare var bjørkeris i min fastelavensbukett.
Blader av større dimensjoner titter også frem.
Jeg nyter utspringelses fremgangene fra dag til dag.
Og velger å se bort i fra snøen på bakken i bakgården.

I love the lightgreen babyleafs thats unfolding themsleves in my window sill. I enjoy watching the prosess from day to day. My focus is here and not on the snow on the ground in my backyard.

 

3 comments:

Comments makes me smile!